Privacy beleid

VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING


1) INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

1.1 Het verheugt ons dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de General Data Protection Regulation (GDPR), is Shop Name, De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verwerkingsverantwoordelijke) te beschermen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

2) GEGEVENSVERZAMELING BIJ BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u weer te geven:

Onze bezochte website

Datum en tijd op het moment van toegang

Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

Bron/referentie van waaruit je de pagina hebt bereikt Gebruikte browser

Gebruikt besturingssysteem

Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om achteraf de logbestanden van de server te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

3) COOKIES

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie weer verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR voor de uitvoering van het contract of

in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek te waarborgen. 

We kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website interessanter voor je te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Als we samenwerken met de bovengenoemde reclamepartners, wordt u in de volgende paragrafen afzonderlijk en apart geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de informatie die in elk geval wordt verzameld. 

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies wilt accepteren of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze kunt u voor de betreffende browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manag e-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en Safari

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) CONTACT OPNEMEN

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw vraag te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als uw contact is gericht op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw aanvraag; dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel beweren.

5) GEGEVENSVERWERKING BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTREKENING EN VOOR CONTRACTVERWERKING

In overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b GDPR worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Uw klantenaccount kan te allen tijde worden verwijderd door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de controller. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract uit te voeren. Na beëindiging van het contract of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens geblokkeerd met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is voorbehouden, waarover wij u hieronder zullen informeren.

6) GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECTE ADVERTENTIE 6.1 Inschrijving voor onze e-mailnieuwsbrief

 Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van andere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u toestemming geeft voor het versturen van de nieuwsbrief. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen om te bevestigen dat je in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op een overeenkomstige link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan we uw IP-adres op dat is ingevoerd door de internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om reclame te maken door middel van de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde controller. Zodra u uw abonnement hebt opgezegd, wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze verzendlijst voor de nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres heeft gegeven bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten als die u al in ons assortiment heeft gekocht. Hiervoor hoeven we geen aparte toestemming van u te krijgen. In dit opzicht wordt de gegevensverwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als je in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van je e-mailadres voor dit doel, sturen we je geen e-mails. U hebt het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Hiervoor worden alleen transmissiekosten in overeenstemming met de basistarieven in rekening gebracht. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt. 

7) GEGEVENSVERWERKING VOOR ORDERVERWERKING

7.1 De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Als betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, zullen we daar hieronder expliciet informatie over geven. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

7.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (payment service providers)

- PayPal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven we uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"), als onderdeel van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de levering van de respectieve betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als het resultaat van het kredietrapport scoringswaarden bevat, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, is te vinden in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gemachtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.

- SOFORT
Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT"), aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Groep (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van SOFORT kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

8) CONTACT VOOR DE BEOORDELINGSHERINNERING

Eigen beoordelingsherinnering (niet verzonden door een klantbeoordelingssysteem)

We gebruiken je e-mailadres voor een eenmalige herinnering om een beoordeling van je bestelling in te dienen voor het beoordelingssysteem dat we gebruiken, op voorwaarde dat je ons tijdens of na je bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de gegevensbeheerder.

9) GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA: SOCIALE PLUGINS 9.1 Facebook-plugins met Shariff-oplossing

Speciale extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de klant.

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook").

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze website bezoekt, zijn deze knoppen niet volledig als plugins in de pagina geïntegreerd, maar alleen via een HTML-link. Dit type integratie zorgt ervoor dat er geen verbinding met de Facebook-servers tot stand wordt gebracht wanneer een pagina van onze website met dergelijke knoppen wordt geopend. Wanneer u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Facebook-pagina opgeroepen, waar u kunt communiceren met de plugins daar (indien nodig na het invoeren van uw logingegevens).

Facebook Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u vinden in de informatie van Facebook over gegevensbescherming: https://www.facebook.com/policy.php

9.2 Google+ plugins als Shariff-oplossing

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Google+, dat wordt geëxploiteerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze website bezoekt, zijn deze knoppen niet volledig als plugins in de pagina geïntegreerd, maar alleen via een HTML-link. Dit type integratie zorgt ervoor dat er geen verbinding met de servers van Google+ tot stand wordt gebracht wanneer een pagina van onze website met dergelijke knoppen wordt geopend. Wanneer u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Google+ pagina opgeroepen, waar u kunt communiceren met de plugins daar (indien nodig na het invoeren van uw inloggegevens).

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten in dit verband en instellingsopties om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de informatie van Google over gegevensbescherming: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

9.3 Instagram-plugin als Shariff-oplossing

Onze website maakt gebruik van social plugins ("plugins") van de onlinedienst Instagram, die wordt geëxploiteerd door Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram").

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze website bezoekt, zijn deze knoppen niet volledig als plugins in de pagina geïntegreerd, maar alleen via een HTML-link. Dit type integratie zorgt ervoor dat er geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van Instagram wanneer een pagina van onze website wordt geopend die dergelijke knoppen bevat. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Instagram-pagina opgeroepen, waar u kunt communiceren met de plug-ins (indien nodig na het invoeren van uw inloggegevens).

Instagram LLC., gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram, evenals uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de informatie van Instagram over gegevensbescherming: https://help.instagram.com/155833707900388/

10) ONLINE MARKETING 10.1 DoubleClick van Google

Deze website maakt gebruik van de online marketingtool DoubleClick by Google van de exploitant Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("DoubleClick").

DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat gebruikers dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgen.

 dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgen. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang in de optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR.

Daarnaast kan DoubleClick cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die gerelateerd zijn aan advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en daar een aankoop doet. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

Als u bezwaar wilt maken tegen deelname aan dit trackingproces, kunt u cookies voor conversietracering deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads worden geblokkeerd, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert. U kunt ook informatie over het instellen van cookies opvragen bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info en hiervoor instellingen maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van DoubleClick by Google kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/ 

10.2 Gebruik van Google AdWords conversietracking

Deze website maakt gebruik van het online-advertentieprogramma "Google AdWords" en, als onderdeel van Google AdWords, van de conversietracking van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). We gebruiken Google AdWords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google AdWords). Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagne kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. We willen u advertenties tonen die voor u interessant zijn, onze website interessanter voor u maken en een eerlijke berekening van de advertentiekosten maken.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een AdWords-advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen over het algemeen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. De klanten leren het totale aantal

gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Adwords op basis van ons legitieme belang in gerichte reclame in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over het privacy beleid van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door ze te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Wij wijzen u erop dat u bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt kunt gebruiken als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

11) WEBANALYSE DIENSTEN Google (Universal) Analytics

- Google Universele Analytics

 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. Deze extensie houdt in dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-plugin of in browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen dat voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website (dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijderen

Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaat overkoepelende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. Wanneer een pagina voor het eerst wordt opgevraagd, krijgt de gebruiker een unieke, permanente en geanonimiseerde ID die op alle apparaten wordt ingesteld. Dit maakt het mogelijk om interactiegegevens van verschillende apparaten en van verschillende sessies toe te wijzen aan één gebruiker. De gebruikers-ID bevat geen persoonlijke gegevens en geeft dergelijke gegevens niet door aan Google.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens via de gebruikers-ID met werking voor de toekomst. Hiervoor moet u Google Analytics deactiveren op alle systemen die u gebruikt, bijvoorbeeld in een andere browser of op uw mobiele apparaat.

U kunt het deactiveren met behulp van een browserplugin van Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen dat voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt binnen deze website (dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein; als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren

Meer informatie over Universal Analytics vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376

12) RETARGETING/REMARKETING/ AANBEVELING ADVERTENTIE

Facebook Custom Audience via de pixelmethode

Deze website maakt gebruik van de "Facebook-pixel" van Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS ("Facebook"). Indien hiervoor expliciet toestemming is gegeven, kan hiermee het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat

 nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit proces wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, dus we kunnen er geen conclusies uit trekken over de identiteit van gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR.

Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel kan alleen worden gegeven door gebruikers ouder dan 13 jaar. Als je jonger bent, vragen we je om toestemming te vragen aan je wettelijke voogd.

Facebook Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Om het gebruik van cookies op uw computer uit te schakelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het gebruik van cookies door externe aanbieders zoals Facebook ook uitschakelen op de volgende website van de Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices/

Google AdWords Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing om reclame te maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De provider is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat,

die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op internet bekijkt, te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroep lijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel koppelt Google tijdelijk uw persoonlijke gegevens met Google Analytics-gegevens om doelgroepen te creëren.

U kunt de instelling van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

U kunt ook informatie inwinnen bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info over het instellen van cookies en hiervoor instellingen maken. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies wilt accepteren of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot adverteren en Google vindt u hier:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

13) RECHTEN VAN DE BETROKKENE

13.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u uitgebreide rechten toe ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (rechten op toegang en interventie).

 rechten (inzage- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:

Recht op informatie op grond van Art. 15 GDPR: In het bijzonder heeft u recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking op u, evenals uw recht om te worden geïnformeerd over de garanties op grond van Art. 46 GDPR als uw gegevens worden overgedragen aan derde landen;

Recht op rectificatie conform Art. 16 GDPR: U heeft het recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en/of de aanvulling van onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;

Recht op wissen conform Art. 17 GDPR: U heeft het recht om het wissen van uw persoonsgegevens aan te vragen indien aan de vereisten van Art. 17 para. 1 GDPR is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder als de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met Art. 18 GDPR: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt geverifieerd, als u weigert om uw gegevens te wissen vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens vraagt, als u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt vanwege uw bijzondere situatie, zolang het nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren; 

Recht op informatie in overeenstemming met Art. 19 GDPR: Als u het recht op rectificatie, phissing of beperking van de verwerking tegen de verwerkingsverantwoordelijke hebt ingeroepen, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of phissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met Art. 20 GDPR: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is;

Recht op het intrekken van toestemming gegeven in overeenstemming met Art. 7 para. 3 GDPR: U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens op elk gewenst moment in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken;

Recht om een klacht in te dienen conform Art. 77 GDPR: Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben inbreuk maakt op de GDPR, heeft u het recht om - onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel - een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk. 

13.2 RECHT OP BEZWAAR

ALS WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ STOPPEN MET HET VERWERKEN VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN.

14) DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectievelijke wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving). Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet langer nodig zijn voor het nakomen van het contract of het initiëren van het contract en/of wij geen legitiem belang meer hebben bij verdere opslag.