Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Terie. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Terie. Terie biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Wanneer u onze website bezoekt en/of iets bij ons koopt, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Gebruiksvoorwaarden", "TOS"), met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browser, verkoper, klant, handelaar en/of content-provider zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website opent of gebruikt. Door enig deel van de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, bezoek dan de Website niet en maak geen gebruik van de Diensten. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Nieuwe functies of tools die aan het huidige aanbod worden toegevoegd, vallen ook onder de Gebruiksvoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE OPSLAG
Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waarin u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige familieleden gebruik te laten maken van deze Site.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u wetten overtreden in uw rechtsgebied (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) tijdens het gebruik van de service.

U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard verzenden.

Schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

U erkent dat Uw Content (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld wordt verzonden en (a) overdracht via verschillende netwerken kan inhouden en (b) aanpassingen nodig kunnen zijn om te voldoen aan technische vereisten bij het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken.

U stemt ermee in geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt, dienen uitsluitend voor het gemak en zijn niet bedoeld om uw gebruik van de Service te beperken. 

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE.
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het gebruik van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om op de hoogte te blijven van wijzigingen op onze site.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud ervan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

Afsluiting van het contract
De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door op de knop "Kopen" te klikken, doet u een aanbod om een koopcontract af te sluiten. Onmiddellijk na verzending volgt een ontvangstbevestiging van uw bestelling via een geautomatiseerde e-mail. Deze e-mailbevestiging vormt geen aanvaarding van het contract.

Garantie
De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

AFDELING 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

Alles is in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computermonitor accuraat zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografisch gebied of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen te allen tijde worden gewijzigd

zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om op elk moment met een product te stoppen. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de dienstverlening zullen worden gecorrigeerd. Al onze producten worden rechtstreeks van onze leverancier in China naar de consument verzonden. Alle kosten zoals douanerechten en invoerrechten zijn de verantwoordelijkheid van de consument.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken aankoophoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen van of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat je hebt opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar eigen goeddunken, geplaatst lijken te zijn door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je stemt ermee in om je account en andere informatie, waaronder je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Zie voor meer informatie ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS
Wij kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover wij geen controle of autoriteit hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals deze zijn" en "zoals deze beschikbaar zijn" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die worden aangeboden via de Website is op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden aangeboden door de desbetreffende externe leverancier(s). 

SECTIE 8 - KOPPELINGEN NAAR LEVERANCIERS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden brengen die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verifiëren of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij garanderen of aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het materiaal of de websites van derden of enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derde partijen moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE GEBRUIKERSINZENDINGEN.
Als u bepaalde inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of ongevraagd creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal op ons verzoek verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen" genoemd), gaat u ermee akkoord dat wij de Opmerkingen die u verstuurt op elk gewenst moment en zonder beperkingen kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. We zijn niet en zullen niet worden verplicht om (1) Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) enige vergoeding te betalen voor Opmerkingen; of (3) te reageren op Opmerkingen. We hebben het recht, maar niet de verplichting, om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die we, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten, of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijke rechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, aanstootgevend of obsceen materiaal zullen bevatten en geen computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kan verstoren. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders dan jezelf of ons of derden anderszins misleiden wat betreft de oorsprong van je opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor al uw opmerkingen en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door jou of een derde partij zijn geplaatst.

Eventuele speciale extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

ARTIKEL 10 - PERSOONSGEGEVENS
Het verstrekken van persoonsgegevens via de Winkel is onderworpen aan ons Privacybeleid. U kunt ons Privacybeleid bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan onze website of service informatie bevatten met typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren als de informatie op de service of een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk gewenst moment en zonder kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend). .

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie op de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Geen enkele vermelde update- of vernieuwingsdatum die op de Service of een verwante website wordt toegepast, mag worden gebruikt om aan te geven dat informatie op de Service of een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast alle andere verboden die in de Gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet, is het verboden om de Site of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) anderen aan te moedigen tot of deel te nemen aan onwettige activiteiten; (c) internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) anderen lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te belasteren, te belasteren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige codes uploaden of overbrengen die gebruikt worden of kunnen worden op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een verwante website, andere websites of het internet verstoort (h) persoonlijke informatie van anderen verzamelen of traceren; (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een verwante website, andere websites of het internet verstoren of omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen indien u een van de verboden gebruiksdoeleinden schendt. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen indien u een van de verboden gebruiksdoeleinden schendt. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen bij schending van een van de verboden gebruikswijzen.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
Wij garanderen niet dat het gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment zonder kennisgeving kunnen beëindigen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service of het niet kunnen gebruiken van de Service op uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u beschikbaar worden gesteld, worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de Service of enige Inhoud (of producten) die geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt is via de Service, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING.
U gaat ermee akkoord Terie en haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw

schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die deze bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover de wet dit toestaat en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan vóór de Beëindigingsdatum blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of als u niet langer gebruik maakt van onze website.

Als u naar ons eigen goeddunken een voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden overtreedt of wij vermoeden dat u dat hebt gedaan, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de beëindigingsdatum; en/of kan u de toegang tot onze services (of een deel daarvan) dienovereenkomstig worden ontzegd.

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST
Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of gebruiksregels die door ons op deze Site of in verband met de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service. Zij vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opsteller worden uitgelegd.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT.
Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.
U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze Website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een aanvaarding van deze wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunt u sturen naar Info@terie.nl.